Dr Tatjana Stošić-Opinćal
Profesor radiologije
Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Klinički centar Srbije
Beograd     više


Dr Dragan Stojanov
Profesor radiologije
Medicinski Fakultet, Univerzitet u Nišu
Institut za radiologiju
Klinički centar Niš
Niš     više


Dr Miloš Lučić
Profesor radiologije
Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Centar za imidžing dijagnostiku
Institut za onkologiju Vojvodine
Sremska Kamenica    više